kievskiy.org

Contoh Pidato Bahasa Sunda Mieling Poe Basa Indung Sadunya 2024 untuk Kepala Sekolah

SMP Negeri 3 Kertek Wonosobo menginisiasi Gerakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertempat di lapangan upacara sekolah 29 Juli 2022.
SMP Negeri 3 Kertek Wonosobo menginisiasi Gerakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertempat di lapangan upacara sekolah 29 Juli 2022. /Bag Prokompim Kab Wonosobo Bag Prokompim Kab Wonosobo

PIKIRAN RAKYAT – Mieling Poe Basa Indung Sadunya 2024 diperingati setiap 21 Februari setiap tahunnya. Di Jawa Barat, basa sunda adalah bahasa Ibu yang telah diakui keberadaannya secara nasional dan internasional. UNESCO bahkan menobatkan basa sunda sebagai warisan kebudayaan dunia.

Oleh karena itu, istilah ngamumule basa sunda harus diterapkan untuk memelihara tetap hidupnya bahasa ibu warga Jawa Barat tersebut. Nah, salah satu cara untuk ngamumule basa sunda adalah melalui pidato. Bagi Kepala Sekolah, pidato dalam basa sunda merupakan salah satu suri tauladan baik bagi siswanya, bawahan dan rekan-rekan pekerjaannya.

Nah, berikut adalah contoh pidato bahasa sunda untuk Kepala Sekolah yang bisa digunakan sebagai sambutan peringatan Mieling Poe Basa Indung Sadunya 2024.

Baca Juga: 25 Twibbon Mieling Poe Basa Indung Sadunya 2024 Cocok untuk Media Sosial Instagram, Whatsapp, dan Tik Tok

Contoh Pidato Sambutan Bahasa Sunda Mileing Poe Basa Indung Sadunya 2024

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT, nu di mana dina kasempatan ieu urang sadayan atos dipasihan kasempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat.

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang raray di acara ieu. Ibu/Bapak pejabat anu dipikahormat, rerencangan anu dipikacinta, para siswa jeng siswi anu dipikadeudeuh ku simkuring.

Poé Basa Indung ditetepkeun ku UNESCO dipiéling tiap tanggal 21 Februari. Salaku salah sahiji lembaga PBB anu museurkeun diri kana, salah sahijina, pasualan budaya (culture), UNESCO mémang sakuduna numuwuhkeun sumanget ka nagara-nagara anu aya di sakuliah dunya sangkan ngamumulé Basa Indung di nagarana séwang-séwangan.

Ngamumulé salah sahiji unsur budaya nyaéta Basa Indung mémang lain perkara gampang. Tangtu baé merelukeun tarékah malahan cara anu jitu sangkan Basa Indung, salaku indungna basa jeung éntitas basa nasional digunakeun dina paguneman sapopoé ku masyarakat. Sok komo lamun udaganna generasi milénial, tarékah jeung stratégina ogé kudu nyurup jeung alam pikir ieu generasi.

Sanajan dina prakna cumarita ku Basa Sunda di Tatar Sunda masih can nyurup jeung undak-usuk basa, saheunteuna, masyarakat masih daék ngagunakeun basana sorangan. Dina raraga ngamumulé Basa Sunda minangka Basa Indung di Tatar Sunda, gramatika jeung undak-usuk basa mémang sakuduna diwanohkeun ka masyarakat ngan lain tujuan. Hal penting dina raraga ngamumulé Basa Sunda, salah sahijina, kudu dimimitian ku sikep nyieuhkeun kaéra nalika nyarita ku Basa Sunda.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat